Jak kupować?

Właścicielem sklepu internetowego BIU-LADY.PL, sprzedawcą jest: Sara Wernau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Milionowej 21, 93-105 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059238, REGON 471269059, NIP 729-11-98-179, wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 złotych, zwana dalej „Sprzedawcą”

Wymagania techniczne
Rejestracja
Strona www
Sposób zamawiania
Formy płatności
Dostawa towaru (koszt i termin wysyłki)
Jakość i ceny
Prawo odstąpienia od umowy wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Reklamacje
Dokumenty sprzedaży
Ochrona danych osobowych
Biuletyn
Opinie o produktach
Pliki do pobrania

Pojęcie konsumenta używane w niniejszych warunkach współpracy jest zdefiniowane w art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) i oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Pojęcie „parakonsumenta” używane w niniejszych warunkach współpracy oznacza osobę zdefiniowaną w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), tj. osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wymagania techniczne
 
 
Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługujemy:
 • Dostęp do ogólnodostępnej części sklepu internetowego BIU-LADY.PL pod adresem https://www.biu-lady.pl (zwanego również dalej serwisem) posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania rejestracji w serwisie.
 • Część zasobów serwisu jest wyodrębniona. Do zasobów tych pełen dostęp będą posiadać wyłącznie użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach serwisu.
 • Korzystanie z serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika następujących minimalnych wymagań:
  - system powinien być wyposażony w przeglądarkę: Internet Explorer min. wersja 8, Firefox, Google Chrome lub Opera;
  - system powinien być wyposażony w oprogramowanie: Adobe Flash Player oraz Java.
 • Serwis został zoptymalizowany do obsługi ww. oprogramowania przy zastosowaniu rozdzielczości: 1024x480px;
 • Minimalne wymagania sprzętowe systemu teleinformatycznego użytkownika to: procesor 1GHz, 512 MB RAM.Rejestracja
 
 

CZY TRZEBA SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

W sklepie internetowym BIU-LADY.PL nie ma potrzeby zakładania konta i logowania by bez przeszkód przeglądać pełną ofertę i dokonywać zakupów korzystając z mechanizmu strony sklepu internetowego jak również składać zamówienia poprzez e-mail, telefon etc.
Bez względu czy reprezentujesz firmę, instytucję czy jesteś konsumentem wystarczy wybrać odpowiedni formularz w procesie składania zamówienia.Strona www
 
 

Strona sklepu internetowego BIU-LADY.PL zawiera wyselekcjonowaną dla Państwa ofertę sprzedawanych przez nas produktów. Dzięki podziałowi na grupy produktów i nowoczesnej wyszukiwarce, możliwe jest szybkie i wygodne wyszukiwanie produktów oraz zapoznanie się z ich aktualnymi cenami (ceny brutto/netto).

WSZYSTKIE KATEGORIE

Wykaz grup, ułatwiający poszukiwanie określonego artykułu, umieszczony jest w lewej części strony głównej. Lista ta funkcjonuje w postaci 3-poziomowego drzewka. Rozwijanie i zwijanie gałęzi drzewa produktów odbywa się za pomocą znaków graficznych: ">" i "v" - rozwijanie, oraz "^" - zwijanie.

 


Po zaznaczeniu wybranej podgrupy, w centralnej części strony pojawia się spis należących do niej artykułów. Istnieje możliwość sortowania rosnąco i malejąco produktów po cenie, symbolu, nazwie, pozycji i znaczeniu (trafności zapytania). Przy każdym produkcie znajduje się jego symbol, aktualna cena, opis szczegółowy artykułu oraz w wielu przypadkach dodatkowe zdjęcia, a także pliki do pobrania. Po znalezieniu produktów, wyświetlonych jako wynik wyszukiwania można jego wynik zawęzić korzystając z okna FILTR pamiętając jednak o tym, że wyświetlone będą wtedy tylko towary w których wybrana cecha została oznaczona.

INFORMACJA O ARTYKULE

Każdy artykuł przedstawiony na stronie internetowej BIU-LADY.PL posiada następujące informacje:

 • symbol
 • nazwę
 • zdjęcia
 • opis szczegółowy
 • informacje techniczne
 • informacje o producencie lub importerze
 • informację o dostępności w magazynie / stan magazynowy artykułu
 • wielokrotność (najmniejszą, niepodzielną ilość możliwą do zamówienia)
 • cenę
WYSZUKIWANIE ARTYKUŁÓW

Wyszukiwarka w sklepie internetowym BIU-LADY.PL jest narzędziem, ułatwiającym odnalezienie poszukiwanych artykułów. W celu ich wyszukania należy wpisać część lub całość symbolu towaru, określenie słowne, potoczną nazwę, symbol producenta, parametry, opisy lub inne określenia, które kojarzą się z danym produktem i kliknąć przycisk oznaczony piktogramem lupy. Jako wynik poszukiwań pojawi się lista artykułów, zamienników, spełniających wskazane parametry.

Zanim jednak naciśniesz przycisk lupki wyszukiwarka w rozwijanym menu może zaproponować sugerowane inne frazy wyszukiwania na podstawie dotychczasowych zapytań, oraz kategorie zawierające wyszukiwaną frazę. Jako wynik poszukiwań pojawi się lista artykułów, spełniających wskazane parametry.
Aby ułatwić znajdowanie artykułów w bazie, wyszukiwarka posiada funkcję uzupełniania wyszukiwanych fraz z pomocą znaków * i ? np. wpisanie w wyszukiwarkę frazy profes* pozwoli wyszukać towary zawierające słowa profes*jonalna, profes*jonalne, profes*jonalistów, profes*or..., a użycie frazy mag-lamp1? pozwoli wyszukać towary o symbolach: MAG-LAMP10, MAG-LAMP11, MAG-LAMP12... (znak zapytania w zastępuje w wyszukiwarce dowolny inny znak). Jeśli nie znalazłeś poszukiwanego towaru chętnie pomożemy skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta

NAWIGACJA 

Pasek nawigacyjny u dołu arkusza pozwala na wygodne przeglądanie oferty handlowej jeśli ilość artykułów nie mieści się na jednej stronie. Czerwone strzałki nawigacyjne w prawej kolumnie towarów ułatwiają przeglądanie towarów będących wynikiem wyszukiwania bądź przynależności do tej samej grupy co towar, którego opis szczegółowy możemy zobaczyć po lewej stronie.

Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym ceny zawarte na stronie sklepu internetowego BIU-LADY.PL https://biu-lady.pl lub innych materiałach informacyjnych stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, natomiast nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia. Ofertę uważa się za przyjętą przez Sprzedawcę w momencie wysłania do Klienta na adres przez niego podany w trakcie składania zamówienia e-maila potwierdzającego wysyłkę zamówienia lub zawarcia indywidualnej umowy sprzedaży.
Sposób zamawiania
 
 


Klienci, którzy są zainteresowani zakupem wybranych produktów, mogą złożyć zamówienie w najdogodniejszy dla siebie sposób:
W sklepie internetowym BIU-LADY.PL możesz odebrać zamówienie korzystając z wybranego rodzaju transportu lub bezpośrednio w siedzibie Sara Wernau Sp. z o.o.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zleceniem firmie Sara Wernau Sp. z o.o. przygotowania odpowiednio zapakowanej, oznaczonej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem przesyłki oraz dostarczenie jej w dobrym stanie pod wskazany przez Klienta adres na terenie Polski, o ile Klient nie zdecydował się na osobisty odbiór zamówionego towaru w siedzibie Sara Wernau Sp. z o.o..


ARTYKUŁY W TRAKCIE REALIZACJI

Wszystkie artykuły zamówione telefonicznie, e-mailem czy za pośrednictwem strony internetowej do chwili wydrukowania dokumentu zakupu, którym jest faktura, są produktami mającymi status "artykułów w trakcie realizacji".
Mogą to być:
- artykuły zamówione bieżącego dnia,
- artykuły do późniejszej realizacji, których nie było w magazynie w chwili zamawiania. Są to produkty oczekujące na dostawę.

ZAMÓWIENIE INTERNETOWE

Aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym BIU-LADY:
  • Wybierz interesujące Cię towary z oferty naszego sklepu i umieścić je w wirtualnym koszyku zakupów, poprzez przycisk z napisem "dodaj do koszyka", znajdujący się w prawym dolnym rogu ramki opisującej wybrany towar. Na ekranie wyświetli się pytanie o to czy chcesz sprawdzić aktualną zawartość koszyka czy też zamierzasz dodać do niego kolejne towary.

  • W prawym górnym rogu strony sklepu internetowego BIU-LADY.PL znajdziesz informację o ostatnio dodanym do koszyka towarze oraz aktualne podsumowanie Twojego koszyka. Aby przejść do koszyka kliknij w podsumowanie.

  • Ilość zamawianych towarów możesz zmienić w koszyku. Domyślnie naciśnięcie klawisza "dodaj do koszyka" powoduje dodanie do niego minimalnej ilości zamawianego towaru (w większości przypadków jest to 1). By usunąć wybrany towar z koszyka wpisz ilość "0" (zero) i naciśnij klawisz "zmień".

  • Po umieszczeniu wszystkich towarów w koszyku określ formę płatności i rodzaj dostawy, wybierz przycisk "Przejdź dalej podaj dane zamawiającego" a następnie wybierz odpowiedni dla siebie formularz w którym podaj dane, które mają się znaleźć na dokumencie sprzedaży (Faktura VAT) i adres dostawy.

  • Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia, na stronie podsumowującej Twoje zamówienie możesz jeszcze dokonać zmiany adresu do wysyłki, formy płatności i sposobu dostawy. Jeżeli sprawdziłeś swoje zamówienie, w celu jego złożenia wybierz przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Wybór tego przycisku powoduje wysłanie zamówienia i powstanie obowiązku zapłaty.


 • Na podany w formularzu adres e-mail, po złożeniu zamówienia otrzymasz potwierdzającą to wiadomość a w niej link do sprawdzania on-line statusu realizacji, a w dniu wysyłki otrzymasz e-mail informujący o numerze przesyłki i link ułatwiający jej śledzenie.

W każdej chwili procesu realizacji zamówienia możesz się kontaktować z Działem Obsługi Klienta pod nr tel. 42 645 54 75, a my udzielimy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zamówionych towarów i wysłanych przesyłek. Dział Obsługi Klienta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (dotyczy dni roboczych).
ZAMÓWIENIE TELEFONICZNE
 • wybierz interesujące Cię produkty z oferty naszego sklepu,
 • zadzwoń do Działu Obsługi Klienta pod nr 42 645 54 75. DOK przyjmuje zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (dotyczy dni roboczych),
 • podczas rozmowy nasz konsultant zapyta o:
  - imię i nazwisko osoby składającej zamówienie oraz jej adres zamieszkania, a w przypadku firm lub instytucji – jej nazwę oraz adres jej siedziby,
  - nazwę i symbol zamawianego towaru,
  - zamawianą ilość,
  - adres, pod który przesyłka ma zostać doręczona,
  - nr telefonu, który ułatwi kontakt w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zamówieniem,
  - wybrany rodzaj transportu (Pocztex, Firma spedycyjna GLS, Pocztex odbiór w Punkcie - sieć punktów odbioru Poczty Polskiej),
  - w przypadku firm lub instytucji – numeru NIP,
  - jeżeli jesteś konsumentem, konsultant poinformuje Cię w szczególności o oznaczeniu Sprzedawcy, potwierdzi rodzaj, nazwę i ilość zamawianego towaru, poinformuje o łącznej cenie za zamówiony towar oraz transport i prawie odstąpienia od umowy oraz odeśle po więcej informacji na stronę sklepu internetowego BIU-LADY,
 • jeśli zdecydujesz się podać swój adres poczty elektronicznej, po złożeniu zamówienia otrzymasz na wskazany adres e-mail potwierdzenie jego złożenia, a w dniu wysyłki otrzymasz e-miał informujący o wysłaniu przesyłki,
 • po przekazaniu konsultantowi w/w informacji należy już tylko czekać na przesyłkę z zamówionym towarem,
ZAMÓWIENIE POCZTĄ
 • wybierz interesujące Cię produkty z oferty naszego sklepu,
 • wyślij wypełniony formularz zamówienia pocztą na adres umieszczony w tekście formularza. Tu znajdziesz elektroniczną wersję formularza - formularz zamówienia,
 • jeśli nie masz dostępu do gotowego formularza, prosimy o samodzielne wypisanie niezbędnych do realizacji zamówienia danych:
  - imię i nazwisko osoby składającej zamówienie oraz jej adres zamieszkania, a w przypadku firm lub instytucji – jej nazwę oraz adres jej siedziby,
  - nazwę i symbol zamawianego towaru,
  - zamawianą ilość,
  - adres, pod który przesyłka ma zostać doręczona,
  - nr telefonu, który ułatwi kontakt w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zamówieniem,
  - wybrany rodzaj transportu (Pocztex, Firma spedycyjna GLS, Pocztex odbiór w Punkcie - sieć punktów odbioru Poczty Polskiej),
  - w przypadku firm lub instytucji – numer NIP,
 • jeśli zdecydujesz się podać swój adres poczty elektronicznej, po złożeniu zamówienia otrzymasz na wskazany adres e-mail potwierdzenie jego złożenia, a w dniu wysyłki otrzymasz e-miał informujący o wysłaniu przesyłki,
 • po poprawnym wypełnieniu druku i wysłaniu go pocztą należy już tylko czekać na przesyłkę
  z zamówionym towarem,
ZAMÓWIENIE E-MAILEM
 • wybierz interesujące Cię produkty z oferty naszego sklepu,
 • w tekście maila umieść niezbędne do realizacji zamówienia dane:
  - imię i nazwisko osoby składającej zamówienie oraz jej adres zamieszkania, a w przypadku firm lub instytucji – jej nazwę oraz adres jej siedziby,
  - nazwę i symbol zamawianego towaru,
  - zamawianą ilość,
  - adres, pod który przesyłka ma zostać doręczona,
  - nr telefonu, który ułatwi kontakt w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zamówieniem,
  - wybrany rodzaj transportu (Pocztex, Firma spedycyjna GLS, Pocztex odbiór w Punkcie - sieć punktów odbioru Poczty Polskiej),
  - w przypadku firm lub instytucji – numer NIP,
 • mail z powyższymi informacjami wyślij na nasz adres: info@biu-lady.pl,
 • po złożeniu zamówienia otrzymasz potwierdzenie jego złożenia na swój adres poczty elektronicznej a w dniu wysyłki otrzymasz e-mail, informujący o wysłaniu przesyłki,
 • po wysłaniu zamówienia i odebraniu jego potwierdzenia należy już tylko czekać na przesyłkę z zamówionym towarem,
Niezależnie od tego czy dokonujesz jednego czy kilku zamówień w ciągu danej doby, ich łączna wartość nie może przekroczyć 7 000 PLN brutto (domyślny limit kredytu). W celu złożenia zamówienia na towary o wyższej wartości skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.

Formy płatności
 
 

Wybierz najdogodniejszą dla siebie formę płatności. W sklepie internetowym BIU-LADY.PL przy wyborze płatności "za pobraniem" nie zostaniesz obciążony dodatkowymi opłatami. Szybka realizacja zamówienia jest uzależniona od dostępności towaru w magazynie wysyłkowym a nie od wybranej formy płatności.


W sklepie internetowym BIU-LADY.PL dostępne są następujące formy płatności:

Wszystkie płatności przyjmowane są w złotówkach (PLN). Dokonując zapłaty w walucie innej niż PLN Klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami, zgodnie z treścią umowy łączącej go z bankiem.

GOTÓWKOWA FORMA PŁATNOŚCI - ZA POBRANIEM

Produkty, które zamówisz zostaną wysłane za zaliczeniem pocztowym, co oznacza, że płatności należy dokonać gotówką przy ich odbiorze. W tym przypadku należność za zamówienie uregulujesz u listonosza, na poczcie bądź u przedstawiciela firmy kurierskiej a w przypadku odbioru osobistego zamówienia w siedzibie naszej firmy - w kasie firmy.
Nie pobieramy z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat!DOTPAY: Karta lub płatność onlinePo wyborze tej formy płatności i naciśnięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostaniesz przekierowany na strony autoryzującej płatność firmy Dotpay Sp. z o.o.
Następnie zostaniesz poproszony o wybór formy płatności spośród wskazanych powyżej. W przypadku wyboru karty należy podać numer karty i autoryzować płatność podając kod CVV2 umieszczony na odwrocie, a następnie dokonać zlecenia płatności. Firma Dotpay Sp. z o.o. dokona autoryzacji karty kredytowej, czyli przeprowadzi proces sprawdzania czy na rachunku posiadacza karty znajdują się wystarczające środki na dokonanie transakcji. Pozytywna autoryzacja blokuje środki na poczet płatności i redukuje dostępne saldo posiadacza karty.
Po wybraniu formy płatności Szybki transfer zostaniesz przekierowany do serwisu transakcyjnego swojego banku gdzie po zalogowaniu otrzymasz gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, powrócisz na strony sklepu internetowego BIU-LADY.pl
W przypadku otrzymania odmownej autoryzacji płatności możliwa jest zmiana bądź ponowienie formy płatności. W tym celu skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta pod nr tel. 42 645 54 75.


Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą ePrzelewów jest zapewnione przez zastosowanie 128 bitowego protokołu SSL, jak również poprzez procedury identyfikacji Klienta w banku (login, hasło, hasło jednorazowe). Dokonując przelewu online, logujesz się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku. Informacje o profilu posiada tylko i wyłącznie Twój bank.

• Przelew na konto Sara Wernau Sp. z o.o.
Na stronie internetowej w koszyku wybierz przelew na konto Sara Wernau Sp. z o.o.. Ta forma płatności spowoduje, że zamówione artykuły wyślemy dopiero po wpłynięciu płatności na nasze konto i jej zaksięgowaniu. Prosimy o przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu e-mailem lub listownie do Działu Obsługi Klienta.

Prosimy o niedokonywanie przedpłat za zamówione towary, które nie znajdują się w naszym magazynie lub nie potwierdzą Państwo ich dostępności z Działem Obsługi Klienta. W przypadku braku towarów w magazynie proponujemy składanie zamówień z wybraną opcją płatności "za pobraniem" - termin dostawy jak i koszty wysyłki są niezależne od wybranej formy płatności!
W przypadku niektórych towarów, w tym z uwagi na ich właściwości lub wartość, pewne sposoby dostawy lub formy płatności mogą być niedostępne. W sytuacji gdy Klient w zamówieniu wyrazi zainteresowanie niedostępnym w konkretnym przypadku sposobem dostawy lub formą płatności, sposób dokonania dostawy i forma zapłaty zostanie indywidualnie z nim ustalona.

Dostawa towaru (koszt i termin wysyłki)
 
 

Produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego BIU-LADY.PL są dostępne wysyłkowo na terenie Polski. Zamówiony towar zostanie przesłany w wybrany przez Ciebie, najbardziej dogodny dla Ciebie sposób. Koszt wysyłki jest stały i jest uzależniony od rodzaju wybranego transportu, ale nie od formy płatności. Proponujemy trzy możliwości dostarczenia przesyłki:

Pocztex  9,95 zł brutto (maksymalna wartość zamówienia to 1000 zł brutto)
Firma spedycyjna GLS  18,00 zł brutto (zamówienia o wartości powyżej 300 zł brutto wysyłamy na nasz koszt)
Pocztex odbiór w punkcie przedpłata 
Sieć punktów odbioru Poczty Polskiej 
9,95 zł brutto (maksymalna wartość zamówienia to 1000 zł brutto, obowiązują ograniczenia wymiarowe - szczegóły poniżej)

Sieć punktów odbioru Poczty Polskiej to aktualnie ponad 17000 placówek i automatów pocztowych w placówkach Poczty Polskiej i sieciach partnerskich takich jak: Żabka, Orlen, Biedronka, Ruch, Delikatesy Centrum, ABC, Leviatan.
 
UWAGA! Darmowa dostawa dla zamówień o wartości powyżej 300 zł brutto (nie dotyczy przesyłek wielkogabarytowych oraz przesyłek o masie powyżej 31,5 kg – szczegóły poniżej).
 
Transport usługami Poczty Polskiej Pocztex oraz Pocztex odbiór w Punkcie jest możliwy jedynie w przypadku, gdy wartość zamówionych w jednej paczce towarów nie przekracza 1000 zł brutto.
 
Dla usługi Odbiór w Punkcie Poczty Polskiej występują ograniczenia co do wymiarów paczek:
- maksymalne dopuszczalne wymiary paczki dla odbioru w automatach pocztowych: 57,5 cm x 46 cm x 37 cm, a dla przesyłek o kształcie cylindrycznym nadanych jako niestandardowe: 20 cm x 57,5 cm,
- maksymalne dopuszczalne wymiary paczki dla odbioru w pozostałych punktach: 70 cm x 60 cm x 60 cm. a dla przesyłek o kształcie cylindrycznym nadanych jako niestandardowe: 20 cm x 70 cm.
W przypadku, gdy paczka przekracza ww. wymiary, Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia woli zawarcia umowy przez Klienta z wykorzystaniem innej formy dostawy.

Przedstawione powyżej opłaty dotyczą kosztów nadania jednej paczki. W przypadku, gdy zamówione towary ze względu na swoją masę muszą zostać wysłane w więcej niż jednej paczce, koszt wysyłki jest proporcjonalny do ilości paczek. W takiej sytuacji Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia woli zawarcia umowy przez Klienta z wyższym kosztem dostawy.
 Maksymalna masa paczek: Pocztex – masa do 30 kg; GLS – masa do 31,5 kg; Pocztex odbiór w punkcie przedpłata – masa do 20 kg.
Dostawy przesyłek wielkogabarytowych (na paletach), lub których jednostkowa masa przekracza 31,5 kg odbywają się za pośrednictwem różnych spedytorów, koszt jednej palety jest ustalany indywidualnie. W celu dokładnej wyceny transportu prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że przesyłka ma charakter wielkogabarytowy lub przekracza masę 31,5 kg - Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem w celu przedstawienia zindywidualizowanych kosztów dostawy oraz potwierdzenia woli zawarcia umowy przez Klienta.

Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas wysyłki zamówienia powiększony o czas dostawy.

Czas wysyłki zamówienia
Na stronie produktu podajemy orientacyjny, średni czas wysyłki zamówienia wyrażony w godzinach lub dniach roboczych. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili nadania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub GLS. Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

W dni robocze (od poniedziałku do piątku), jeśli zamówione artykuły znajdują się w magazynie wysyłkowym w Łodzi wysyłka zamówień złożonych do godziny 12.00 następuje w dniu przyjęcia zamówienia.
Zamówienia skompletowane złożone po ww. godzinach zostaną wysłane w następnym dniu roboczym.


Aktualną, dostępną ilość wybranego towaru znajdziesz na liście towarów klikając w ikonę "Sprawdź dostępność" lub w jego opisie szczegółowym. Jest ona aktualizowana w czasie rzeczywistym, a kolejne zamówienia dokonują automatycznej rezerwacji towarów w magazynie wysyłkowym i zmniejszają wyświetlany stan magazynowy.

 

 

W przypadku braku towaru w naszym magazynie wyświetlamy przewidywany średni czas wysyłki, który wynika z poprzednich okresów braku towaru lub spodziewanej, najbliższej dostawy do naszego magazynu.

 


 


Poniżej przykładowe opisy statusów dostępności:

W magazynach: 35 szt. Suma towarów dostępnych w naszym magazynie wysyłkowym i w magazynie logistycznym,
wyświetlamy ilość niezarezerwowanych artykułów.
Wysyłka lub odbiór osobisty towarów z magazynu logistycznego wymaga relokacji towaru
co trwa zwykle ok. 24-96 godzin od złożenia zamówienia.
Wysyłka: do 7 dni Oczekujemy na dostawę, wyświetlamy przybliżony,
średni czas wysyłki, w celu szczegółowego ustalenia
dostępności tego towaru skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta
Produkt niedostępny Produkt wyprzedany, który wycofujemy z oferty.
Zamówienie: skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta


W przypadku konieczności sprowadzenia części lub całego towaru od dostawcy, czas oczekiwania zwykle wynosi od 2 do 21 dni roboczych. W celu dokładnego ustalenia terminu wysyłki prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 645 54 75. Czas wysyłki zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Dosłanie brakujących produktów (druga dostawa) następuje w najbliższym z możliwych terminie na nasz koszt. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podzielenia złożonego zamówienia i wysłania zamówienia w więcej niż jednej paczce w różnym terminie (Klient obciążany jest kosztami jednej przesyłki z danego zamówienia). Jeśli czas wysyłki okazałby się dłuższy niż podany, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia zamówienia, w celu potwierdzenia woli zawarcia umowy przez Klienta.

Każda wysyłana przez nas przesyłka umieszczona jest w opakowaniu opatrzonym logo Multisortu i zabezpieczona przed uszkodzeniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości przy odbiorze (widoczne uszkodzenia zewnętrzne opakowania – zerwana taśma, rozerwane czy w inny sposób naruszone pudełko, zalanie płynem itp.) przewoźnik (Poczta Polska, firma kurierska GLS) ma obowiązek spisać protokół szkody, a odbiorca ma prawo odmówić przyjęcia towaru.

Czas dostawy

Przesyłki Pocztex Kurier48 wysyłane za pomocą Poczty Polskiej docierają do odbiorcy najczęściej w ciągu 2 - 3 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia wysyłki. W przypadku nieobecności odbiorcy przesyłkę można odebrać w Urzędzie Pocztowym wskazanym na avizo.
Przesyłki wysyłane za pomocą firmy kurierskiej GLS docierają do odbiorcy zazwyczaj w ciągu 1-2 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia wysyłki w godzinach od 9.00 do 17.00 (korzystnie zatem będzie podać jako adres dostawy - miejsce w którym w tych godzinach przebywamy, np. dokładny adres do pracy wraz z telefonem kontaktowym). Dokładny termin dostawy można ustalić kontaktując się z najbliższym oddziałem GLS. Status paczki jak i adresy oddziałów będzie można sprawdzić na stronie firmy kurierskiej GLS (opcja Tracking & Tracing). Numer listu przewozowego GLS wysyłamy Klientowi e-mailem, o ile Klient podał nam swój adres e-mail, w dniu przekazania paczki spedytorowi.
Przesyłki Pocztex wysyłane za pomocą Poczty Polskiej do punktów odbioru docierają do wybranego punktu odbioru najczęściej w ciągu 1 - 3 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia wysyłki.


W sytuacji nieobecności w chwili doręczenia paczki odbiorcy lub osoby przez nią upoważnionej do jej odbioru, przewoźnik pozostawi informację o sposobie, miejscu i terminie odbioru paczki. Terminy odbioru przesyłek z punktów odbioru w ramach usługi Odbiór w Punkcie Poczty Polskiej są zróżnicowane w zależności od rodzaju punktu odbioru. Szczegółowe informacje otrzymasz od przewoźnika w powiadomieniu SMS o możliwości odbioru paczki.

W przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy, niezbędny jest kontakt z Działem Obsługi Klienta! Odbioru osobistego należy dokonać w ciągu 14 dni od powiadomienia o możliwości odbioru.Jakość i ceny
 
 

Koszty gospodarowania odpadami
Zgodnie z polskimi przepisami transponującymi unijną dyrektywę w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) prezentujemy informację o kosztach gospodarowania odpadami, związanych z wprowadzaniem do obrotu przez naszą firmę niektórych grup produktów. Koszty te, stanowiące składnik ceny danego produktu, są ponoszone przez Sprzedawcę i nie obciążają dodatkowo naszych Klientów.

Sara Wernau Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby oferowane przez nas usługi i towary były najwyższej jakości. Wszystkie produkty z oferty są dopuszczone do obrotu na terenie Polski, posiadają znaki bezpieczeństwa, znaki zgodności, atesty i homologacje wymagane przez odrębne przepisy. Spełniają również normy UE. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym Biu-lady.pl są fabrycznie nowe.

Ceny zawarte na stronie sklepu internetowego BIU-LADY.PL są cenami brutto i wyrażone są w PLN z wyłączeniem cen umieszczonych w opisach produktów i oznaczonych jako ceny netto.

Przy zamawianiu towarów znajdujących się w magazynie obowiązującą ceną jest cena z dnia złożenia zamówienia. Ceny artykułów niedostępnych w magazynie w chwili składania zamówienia mają charakter orientacyjny, przed złożeniem zamówienia prosimy o skontaktowanie się z Działem Obsługi Klienta (info@biu-lady.pl, tel. 42 645 54 75) w celu ich ostatecznego ustalenia.

Prosimy o niedokonywanie przedpłat za zamówione towary, które nie znajdują się w naszym magazynie lub nie potwierdzą Państwo ich dostępności z Działem Obsługi Klienta. W przypadku braku artykułów w magazynie proponujemy składanie zamówień z wybraną opcją płatności "za pobraniem" - termin dostawy jak i koszty wysyłki są niezależne od wybranej formy płatności!

Aktualne ceny znajdziesz codziennie na stronie sklepu internetowego BIU-LADY.PL, możesz je także potwierdzić telefonując do Działu Obsługi Klienta 42 645 54 75.
Prawo odstąpienia od umowy wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 
 


ZWROTY - PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA ORAZ PARAKONSUMENTA

Poniższa informacja dotyczy jedynie:

a) Klientów będących konsumentami, przy czym za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – art. 221 k.c. oraz

b) osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zdefiniowanych w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwanych w niniejszych warunkach współpracy „parakonsumentami”.

Prawo odstąpienia od umowy Jeżeli jesteś konsumentem/parakonsumentem masz prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, w którym wszedłeś w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas - Sara Wernau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Milionowej 21, 93-105 Łódź, tel. 42 645 54 75, e-mail info@biu-lady.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej i dostępnego tutaj oraz dołączonego do przesyłki, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od konsumenta/parakonsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument/parakonsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Konsument/parakonsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Brak prawa odstąpienia od umowy oraz okoliczności, w których konsument/parakonsument traci prawo odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi/parakonsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o oświadczenie usług, za które konsument/parakonsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta/parakonsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta/parakonsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument/parakonsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument/parakonsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi/parakonsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument/parakonsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta/parakonsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi/parakonsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
14) o świadczenie usług, za które konsument/parakonsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument/parakonsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta/parakonsumenta.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy przez konsumenta albo parakonsumenta*)

Adresat: Sara Wernau Sp. z o. o., ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź, fax 42 645 54 76, e-mail: info@biu-lady.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/parakonsumenta(-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta(-ów)/parakonsumenta(-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………

Dane dodatkowe (nieobowiązkowe, ale bardzo pomocne w sprawnym załatwieniu sprawy):
- Numer faktury:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA: Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta/parakonsumenta w transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument/parakonsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli płatność nastąpiła przelewem lub kartą płatniczą, w razie niewskazania numeru rachunku bankowego zwrot nastąpi na rachunek bankowy lub kartę płatniczą, z której dokonano płatności, przy płatności za pobraniem zwrot dokonany będzie przekazem pocztowym jeśli nie zdecydują się Państwo wyrazić poniższej zgody na przelew bankowy):

Wyrażam zgodę na zwrot dokonanej płatności przelewem na rachunek bankowy o numerze:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………..
Podpis konsumenta(-ów)/parakonsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
……………………………………………………………….
Data

(*)Niepotrzebne skreślić


O ile to możliwe prosimy o zwrot towaru w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu (nie jest to żaden warunek). Towar powinien być odesłany w całości (kompletny), tzn. ze wszystkimi elementami, jakie Klient zamówił i otrzymał (np. sterowniki, kable, instrukcje,) oraz (jeśli produkt takową posiadał) wraz z oryginalną kartą gwarancyjną.

* Przez parakonsumenta należy rozumieć osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).


Reklamacje
 
 REKLAMACJE KONSUMENTÓW

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – art. 221 k.c.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dla umów sprzedaży zawartych od 1 stycznia 2023 roku Sprzedawca ponosi wobec konsumentów przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność towaru z umową.
Stosownie do jej postanowień, towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
1) zostało ono przeprowadzone przez przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność;
2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres: Sara Wernau Sp. z o.o., ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź, e-mailem na skrzynkę mailową: info@biu-lady.pl, bądź telefonicznie pod nr 42 645 54 75. Zalecamy składanie reklamacji na formularzu reklamacji, co usprawni jej rozpatrzenie.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu konsumentom zaleca się sporządzenie w obecności przewoźnika/spedytora protokołu potwierdzającego wystąpienie uszkodzeń (nie jest to jednak żaden warunek).
Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Klientów będących konsumentami w celu zwrotu reklamowanego towaru prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 645 54 75 lub pocztą elektroniczną na adres info@biu-lady.pl.

 

REKLAMACJE PARAKONSUMENTÓW

Pojęcie parakonsumenta użyte w niniejszych warunkach współpracy oznacza osobę zdefiniowaną w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
W przypadku umów sprzedaży zawartych od 1 stycznia 2023 roku, Sprzedawca ponosi wobec parakonsumentów przewidzianą przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odpowiedzialność za zgodność towaru z umową, na zasadach i w zakresie tam przewidzianym. Do składania i rozpatrywania reklamacji stosuje się postanowienia dotyczące reklamacji konsumentów.


ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI ANI PARAKONSUMENTAMI I ICH REKLAMACJE

Niniejsze postanowienia dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ani osobami zdefiniowanymi w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („parakonsumentami”).

Wszelkie uwagi dotyczące jakości sprzedawanych przez nas produktów, sposobu obsługi i niezgodności między stanem faktycznym a fakturą, prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres: Sara Wernau Sp. z o.o., ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź, e-mailem na skrzynkę mailową: info@biu-lady.pl bądź faxem pod nr 42 645 54 76 do naszego Działu Reklamacji Multisort. Reklamacje ilościowe prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres info@biu-lady.pl lub telefonicznie w naszym Dziale Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 645 54 75, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.
Odpowiedzialność Sprzedawcy za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub obniżenia bądź zwrotu zapłaconej ceny, wedle uznania Sprzedawcy, w pozostałym zakresie odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
Odpowiedzialność Sara Wernau sp. z o.o. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży towarów, bez względu na podstawę prawną roszczenia, ogranicza się do odpowiedzialności za rzeczywiste straty klienta do kwoty stanowiącej równowartość podlegającej zapłacie ceny towaru, którego dotyczy niewykonanie lub nienależyte wykonanie. Dokonana wedle uznania Sprzedawcy naprawa, wymiana wadliwego towaru na wolny od wad, lub zwrot zapłaconej za ten towar ceny wyczerpywać będzie wszelkie roszczenia klienta z tytułu dostarczenia wadliwego towaru.
Reklamacje towaru rozpatrujemy w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o złożeniu reklamacji.
Reklamacje dotyczące zewnętrznych uszkodzeń opakowania lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w sytuacji zgłoszenia powyższych uszkodzeń spedytorowi/przewoźnikowi w momencie odbioru towaru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie wypełnienie w obecności przewoźnika przesyłki formularza reklamacji (prosimy o wypełnienie punktu 1 formularza i potwierdzenie go przez spedytora).
Zwrot reklamowanego towaru następuje na koszt Klienta.
Do paczki należy dołączyć formularz reklamacji z wypełnionymi danymi nabywcy, numerem dowodu zakupu oraz wskazaniem sposobu załatwienia reklamacji (punkt 3 formularza). Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu, jeśli podane powyżej warunki nie zostaną spełnione. Przesyłki prosimy kierować na adres Sara Wernau Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21.


GWARANCJA

Część produktów z naszej oferty objęta jest gwarancją producenta. Jeżeli dany produkt jest objęty gwarancją producenta, informacja o gwarancji i jej treści zamieszczona jest na stronie produktu, a do towaru załączona zostaje karta gwarancyjna.

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy. Udzielona gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG, a Sprzedawcą będą rozstrzygane na gruncie prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Ewentualne spory powstałe między Klientem będącym konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG, a Sprzedawcą będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem. Za zgodą obu stron umowy, konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o zasadach dostępu do tej procedury znajdują się na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: UOKiK.gov.pl

W sprawach nieuregulowanych umową strony stosować będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.Dokumenty sprzedaży
 
 

Każdy klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym BIU-LADY.PL otrzymuje fakturę VAT, która jest dokumentem sprzedaży i zawiera specyfikację sprzedanych towarów i usług. Prosimy zatem o dokładne wypełnianie formularza rejestracyjnego, gdyż nie ma innej możliwości wprowadzenia poprawek w danych nabywcy na już wystawionej fakturze, jak tylko wystawienie przez nabywcę NOTY KORYGUJĄCEJ. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta: info@biu-lady.pl, tel. 42 645 54 75
Ochrona danych osobowych
 
 

Właściciel sklepu internetowego Biu-lady.pl firma SARA WERNAU Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Milionowej 21, 93-105 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 59238, REGON 473171710, NIP 729-11-98-179, wysokość kapitału zakładowego: 100.000 PLN informuje, że jest administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego Biu-lady.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez email: info@biu-lady.pl

Dane osobowe osób fizycznych (Klientów) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO). Dane mogą być przetwarzane w celu:

 • rejestracji Klienta w systemie zamówień oraz zapewniania obsługi Klienta w tym przedstawienia oferty produktów, zawarcia i realizacji umowy (zamówienia);
 • marketingu produktów i usług własnych Sara Wernau sp. z o.o.;
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (zamówieniem) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem Sara Wernau sp. z o.o. jest możliwość dochodzenia przez spółkę roszczeń;
 • wykonania ciążących na Sara Wernau sp. z o.o. obowiązków prawnych np. przekazania danych producentowi/dostawcy danego towaru w razie konieczności wycofania produktu z rynku zgodnie z obowiązującym prawem;

Podanie danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu, adresu wysyłki, numeru telefonu, adresu email, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: firmy i numeru NIP) jest dobrowolne niemniej konieczne do rejestracji Klienta w bazie danych Sara Wernau sp. z o.o. oraz obsługi i realizacji zamówień zgodnie z Zasadami dokonywania zakupów w sklepie internetowym Biu-lady.pl.

Dane osobowe Klientów przechowywane są do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy (złożonego zamówienia) lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych;

Sara Wernau sp. z o.o. przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu po cofnięciu zgody;
Dane osobowe Klientów Sara Wernau sp. z o.o. przekazuje podmiotom przetwarzającym dane w jej imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu jej czynności:

 • obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Sara Wernau sp. z o.o. narzędzia teleinformatyczne i internetowe;
 • podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne oraz księgowe;

Dane osobowe Klientów Sara Wernau sp. z o.o. przekazuje także innym administratorom danych przetwarzającym dane Klientów we własnym imieniu:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, spedycyjną lub kurierską,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonywania zwrotów płatności na rzecz Klientów lub w celu umożliwienia dokonania płatności za pomocą usług bankowości elektronicznej,
 • podmiotom nabywającym wierzytelności,

Klientowi prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Klientowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta, w tym przysługuje Klientowi prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu produktów i usług własnych Sara Wernau sp. z o.o. (marketing bezpośredni).

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Cofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Klientowi także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych dostarczonych Sara Wernau sp. z o.o. (w zakresie określonym w art. 20 RODO). Przez prawo do przeniesienia danych należy rozumieć możliwość otrzymania od Sara Wernau sp. z o.o. danych osobowych Klienta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi.

Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli Klient uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Biuletyn
 
 

Nasz biuletyn zawiera informacje o promocjach i nowych produktach, które systematycznie dodajemy do oferty. Dzięki niemu będziesz na bieżąco informowany o tym, co dzieje się w sklepie internetowym BIU-LADY.PL. Biuletyn jest nieodpłatny. Dla wygody naszych klientów biuletyn wysyłamy w dwóch formatach: do wyboru - html lub zwykły tekst. Biuletyn ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Jeśli chcesz otrzymywać nasz biuletyn należy zaznacz opcję przy składaniu zamówienia. Klient zapisując się na Biuletyn wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynu. W tym celu wyślij e-mail z taką dyspozycją na info@biu-lady.pl a Twój adres e-mail zostanie usunięty z bazy Sara Wernau Sp. z o.o.


Opinie o produktach
 
 

Wszyscy użytkownicy strony internetowej sklepu BIU-LADY.PL mają prawo dodawać opinie o produktach znajdujących się w ofercie handlowej sklepu, w szczególności odnoszące się do ich właściwości, wad i zalet. Opinie zamieszczane będą na stronie danego produktu pod jego opisem.

Uwaga! Opinie o produktach nie są weryfikowane co do ich autentyczności, tj. nie sprawdzamy, czy pochodzą od osoby, która używała danego produktu lub go nabyła.
Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi ocenami osób je zamieszczających. Osoby te ponoszą odpowiedzialność za treść takich wypowiedzi.
Opinie powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały i dotyczyć jedynie produktów znajdujących się w ofercie handlowej sklepu BIU-LADY.PL, nadto nie mogą zawierać:

a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, homofobii, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
b) adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen,
c) treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym,
d) danych osób je zamieszczających lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, za wyjątkiem gdy dostępne w serwisie Sprzedawcy narzędzia służące do zamieszczenia czy udzielenia wypowiedzi (np. formularze internetowe) dopuszczają wskazanie danych osób oceniających produkty lub innych osób fizycznych i tylko w zakresie niezbędnym do skomentowania danego produktu,
e) treści podważających dobre imię, renomę innych osób,
f) treści nieprawdziwych.

Opinia o produkcie nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca upoważniony jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Ponadto Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź:

a) nie dotyczy opiniowanego produktu,
b) stanowi kolejną opinię tego samego podmiotu odnoszącą się do tego samego produktu,
c) narusza zasady określone w niniejszym rozdziale,
d) narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne,
e) narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej lub prawo do ochrony danych osobowych.

Poprzez zamieszczenie opinii, osoba ją zamieszczająca zezwala Sprzedawcy na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę w serwisie BIU-LADY.PL, a także jej modyfikowanie w zakresie wyżej wskazanym.
Opinie o produktach są moderowane pod względem ich zgodności z przepisami prawa w zakresie opisanym powyżej. Jeśli kontrola ta nie ujawni żadnych nielegalnych treści, publikowane są wszystkie oceny produktów, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

 

 

Pliki do pobrania